Økokrim har varslet om at kriminelle kommer til å utnytte koronakrisen. Pandemien og dens økonomiske konsekvenser vil bli utnyttet til å forsøke og bedra både privatpersoner og næringslivsaktører. Eksempler på konkrete kriminelle metoder som benyttes:

  • Investeringsbedrageri knyttes til muligheten til å investere for å få med seg oppgangen, samt å investere i selskaper som kan knyttes til selskaper som skal tjene på koronapandemien.
  • Bedrageri knyttet til smittevernsutstyr.
  • Kriminelle utnytter økt sårbarhet i næringslivet på grunn av hjemmekontor til å begå direktørbedrageri.
  • Tyveri av personinformasjon fra nettsider som eksempelvis gir seg ut for å være knyttet til støtte- og refusjonsordninger i forbindelse med koronapandemien og salg av falskt smittevernutstyr.

    Les hele artikkelen på e24.no