Tidligere finanskriser har vist oss at det vil være avgjørende for samfunnet at vi har et velfungerende bankvesen – som er solide nok til å ta de tap som vil komme i den perioden som ligger foran oss. Derfor er det viktig at vi sikrer en forsvarlig drift og inntjening selv i krisetider som nå. Vi skal delta i dugnaden som forventes av oss alle gjennom å bidra med å legge forholdene økonomisk til rette for at flest mulig skal kunne komme gjennom Koronapandemien på best mulig måte.

Myndighetene har lansert en statlig garantiordning for små og mellomstore bedrifter. Ordningen vil gjøre det lettere for oss banker å gi lån til bedrifter i en periode, og dermed bidra til at levedyktige bedrifter i norsk næringsliv kan komme seg gjennom krisen. I tillegg er det meldt at regjeringen i dag vil presentere en tiltakspakke for gründere. Vi venter en avklaring før helgen om hvordan dette skal fungere. Regjeringen har også presentert en krisepakke for å hjelpe Korona-rammede bedrifter med betydelig inntektsfall og løpende kostnader. Her vil vi få nærmere informasjon i løpet av neste uke.

For våre personkunder har myndighetene bidratt ved å utvide den såkalte fleksibilitetskvoten, Vi har fortsatt mange kunder som tar kontakt med oss med et behov for avdragsfrihet, betalingsutsettelse mv. Dette gjelder både våre person- og næringskunder. Her oppfordrer vi fortsatt alle som ser at de vil få utfordringer til å ta kontakt med sin rådgiver i banken.

Vi har denne uken meldt om ny rentenedsettelse for lån og innskudd. I den forbindelse får vi mange spørsmål og noe kritikk for når og hvor mye vi gjør. Når Norges Bank senker den såkalte styringsrenta, skaper det forventning om at banken skal redusere utlånsrenta like mye. Det er ikke slik at en slik justering i styringsrenten straks påvirker den renten banken betaler der vi henter penger fra. Vi låner i utgangspunktet ikke noe i Norges Bank, men gjennom innskudd fra kunder, boligkreditt og i obligasjonsmarkedet. Under den pågående Koronakrisen betaler vi blant annet mye mer for nye obligasjonslån – mer enn under finanskrisen i 2008. Rentenedsettelser må være ansvarlige - vi har nå satt ned renta to ganger, og følger situasjonen tett. Vi gjør alt vi kan for at kundene våre skal komme best mulig gjennom denne krisen.

Dette blir min siste melding som adm. banksjef for Jæren Sparebank. Fra onsdag neste uke overtar Geir Magne Tjåland sjefsstolen i banken. I en liten periode vil jeg være med i kulissene – men benytter anledningen til å takke for meg.
Dette er en svært spesiell periode for alle i hele verden. Jeg er sikker på at vi kommer gjennom denne krisen og at styret i banken har ansatt en dyktig banksjef, som sammen med gode medarbeidere, vil styre lokalbanken trygt gjennom årene som kommer.

 

Ha ei goe helg!

Tor Egil Lie
Adm. banksjef