• Registrert revisor fra Høgskolen i Stavanger, masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring fra Handelshøyskolen BI
• Variert arbeidserfaring innen revisjon samt evaluering av styrings- og kontrollsystemer
• Erfaring fra KPMG, Nord-Jæren kommunerevisjon (ass. revisjonssjef), Rogaland kontrollutvalgssekretariat (daglig leder) og Erga Revisjon
• Ansatt i Klepp Sparebank siden 2006
• Ansatt i Jæren Sparebank som banksjef risikostyring og compliance siden januar 2015.

E-post: ms@jaerensparebank.no
Mobil: 90 98 66 31