I disse Koronatider endrer mye seg veldig raskt – vår vurdering for en uke siden i forhold til stenging av kontorene på Klepp og Varhaug – ble mandag endret til full stenging av alle tre kontorene.
Hensikten er å sikre at vi skal ha ansatte på plass til å gjennomføre en mest mulig ordinær bankdrift de kommende uker og måneder. Vi kjører til enhver tid med halve styrken på hjemmekontor og den andre på kontorene. Dette for å sikre oss mest mulig hvis vi skulle bli rammet av at noen blir syke og det oppstår et større behov for karantene. Alle interne møter i banken gjennomføres nå på Skype – noe som fungerer effektivt og greit. 
Stengte kontorer hadde ikke vært like greit å gjennomføre for en del år tilbake. I vår digitale hverdag der de fleste kunder håndterer sine bankbehov på mobilen, sender oss e-post og ringer – er det ikke det samme behov for fysisk besøk i banken.

Vi har opplevd et stort trykk denne uken fra kunder som vurderer og forespør om betalingsutsettelser og avdragsfrihet på sine lån. Noen er tidlig ute og vil sikre seg hvis de skulle få en vesentlig svikt i sin inntekt ved for eksempel permittering. De kan ta det helt med ro – denne muligheten vil vi alltid kunne tilby hvis situasjonen krever det, uavhengig av Koronaperioden. For de kundene der vi sammen ser at det kan være et behov – har vi lagt til rette for raske og greie rutiner for å få ting kjapt på plass.

Midt oppi dette har vi også håndtert en rentenedsettelse – som kommer de fleste av våre lånekunder til gode. Vi snudde oss rundt, sammen med de vi er avhengig av i forhold til det rent tekniske, og gjennomfører dette raskt - i god tid før påske.
I tillegg har Norges Bank i dag satt ned styringsrenten med ytterligere 0,75 prosentpoeng til 0,25%. Norges Bank varsler at det kan komme flere nedsettelser. Dette betyr at renten til våre kunder skal videre ned. Vi vil sørge for at våre kunder hele tiden skal oppleve at de har en konkurransedyktig rente på sine lån og innskudd.

Vi opplever at kundene stort sett har gitt oss gode tilbakemeldinger på hvordan vi har håndtert ulike behov, forespørsler mv. 
Skulle det være noe en lurer på – oppfordrer vi til å ta kontakt med sin rådgiver i banken.
Jeg ønsker å takke alle medarbeidere i banken som står ekstra på i denne spesielle situasjonen. 
Vi er godt rigget for det som vil bli krevende uker for oss alle fremover.

Tor Egil Lie
Adm. banksjef